ARC-SERWIS autoryzowany dystrybutor i serwis urządzeń spawalniczych MIGATRONIC. Sprzedajemy oraz naprawiamy wszystkie urządzenia tej marki. Dostarczamy dostępne części bezpośrednio z magazynu w Danii. Przeprowadzamy pokazy z cobotem CoWelder™ dla MIG/MAG i TIG oraz urządzeń z rozwiązaniami takimi jak IAC® , DUO PLUS® , IGC® , MJC™ , MigaLog™ , Sequence Repeat™ , Power Arc ™ ,TIG-A-Tack™ .

Świadczymy usługi takie jak naprawy, przeglądy, walidacje, kalibracje i badania bezpieczeństwa urządzeń spawalniczych. Specjalistyczny sprzęt jaki posiadamy pozwala wykonywać naszą pracę zgodnie z normami EN50504, EN60974-1 – EN17662 i EN3834-2. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Urząd Miar w Szczecinie. Technik wykonujący pomiary posiada ważne świadectwa dozoru i eksploatacji SEP. Pomiary wykonujemy u klienta !!!

igc

iac